گذر - سیاره تیر - رخداد نجومی

گذر سیاره تیر از مقابل خورشید

تماشای گذر نادر سیاره تیزپای تیر از مقابل خورشید را از دست ندهید!

کد خبر: 176
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۵
تعداد بازدید: [totalcount]