سیاره هرمز - رصد هرمز در اسفند 1394

اسفندماه 1394 و رصد سیاره زیبای هرمز

در 18 اسفندماه 1394 سیاره هرمز در کمترین کشیدگی از زمین بوده و بهترین زمان برای مشاهده و عکسبرداری از آن است.

کد خبر: 153
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۴
تعداد بازدید: [totalcount]