بازدید عمومی از رصدخانه تفت - هفته نجوم

آسمان را بهتر بشناسیم

در هفته جهانی نجوم آسمان زیبای شهرمان را از منظر رصدخانه تفت بنگریم.

کد خبر: 178
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
تعداد بازدید: [totalcount]