کد خبر: 176
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۵
تعداد بازدید: [totalcount]

گذر سیاره تیر از مقابل خورشید

تماشای گذر نادر سیاره تیزپای تیر از مقابل خورشید را از دست ندهید!

گذر زمانی رخ می دهد که جرم کوچکتری از مقابل قرص جرم بزرگتری در آسمان، عبور (Transit) می‌کند. گذرهای سیاره‌ای از مقابل خورشید از پدیده‌های کمیاب آسمان‌اند که از دید ناظر زمینی تنها برای دو سیاره تیر و ناهید (سیارات داخلی مدار زمین) رخ می‌دهند. گذرها پدیده‌هایی مثل خورشید گرفتگی هستند، با این تفاوت که در خورشیدگرفتگی کامل، ماه تمام قرص خورشید را می‌پوشاند و دیگر نوری از خورشید به زمین نمی‌رسد، اما تیر و ناهید آن قدر از زمین دورند که هنگام گذر مثل لکه گرد سیاهی بر قرص درخشان خورشید دیده می‌شوند. موقع گذر، زمین، سیاره و خورشید بر یک خط قرار دارند (مقارنه). گذر تیر در هر قرن تا ۱۳ بار روی می‌دهد، اما گذر ناهید در بهترین شرایط هر قرن فقط ۲ بار تکرار می‌شود.

                                    

دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 یک گذر کمیاب از سیاره تیر از مقابل خورشید رخ می دهد، که می توان این پدیده کم نظیر را با تلسکوپ های مجهز به فیلتر برای خورشید، مشاهده کرد. ابتدای این پدیده زیبا در ایران قابل مشاهده می باشد و پس از چند ساعت رصد، ادامه مشاهده آن با غروب خورشید همراه است. 

                                                               

در این شکل مسیر گذر سیاره تیر را از جلوی دیسک خورشید می بینیم.