تصاویر نجومی

۲۷ خرداد

تصویری از برخورد دو کهکشان میبینیم که  در فاصله 62 میلیون سال نوری زمین واقع شده است.  این برخورد صد میلیون سال قبل آغاز شده است و هنوز هم ادامه دارد و باعث فرآیند شکل

۰۷ اسفند

این تصویر که به کوهستان پررمز و رازی شباهت دارد، ستونی از گاز و غبار به بلندی 3 سال نوری دارد که محل پرتکاپویی برای تشکیل ستاره­ های جدید است. 

۲۴ بهمن

این تصویر ترکیبی از تصاویر گرفته شده از تلسکوپ فضایی هابل و تلسکوپ 2/2 متری رصدخانه جنوب اروپا در La Silla در شیلی می ­باشد.