اخبار علمی

۰۱ خرداد

شب و حکایت زیبای آن یکی از سوژه های جذاب گردشگری است.

۱۰ اردیبهشت

در هفته جهانی نجوم آسمان زیبای شهرمان را از منظر رصدخانه تفت بنگریم.

۲۸ فروردین

تماشای گذر نادر سیاره تیزپای تیر از مقابل خورشید را از دست ندهید!

۲۶ اسفند

نوزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران در 23 و 24 اردیبهشت ماه 1395 در دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان با همکاری انجمن نجوم ایران برگزار خواهد شد.

۱۴ اسفند

پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)، بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک را در 29 و 30 اردیبهشت ماه 1395 برگزار خواهد کرد.

۰۶ اسفند

در 18 اسفندماه 1394 سیاره هرمز در کمترین کشیدگی از زمین بوده و بهترین زمان برای مشاهده و عکسبرداری از آن است.

در صدمین سالگرد پیش بینی امواج گرانشی توسط اینیشتن، بالاخره این امواج آشکارسازی شد. ۲۵ بهمن

  در سال 1916 اینیشتن چند ماه بعد از فرمولبندی نهایی نسبیت عام، امواج گرانشی را پیش بینی کرد.