از کیفیت خدمات کدامیک از بخش‌های رصدخانه بیشتر رضایت دارید؟

تب‌های اولیه

رصد عمومی
47% (7 رای)
آسمان نما
27% (4 رای)
سخنرانی علمی
27% (4 رای)
انسجام برنامه‌ها
0% (0 رای)
ثبت‌نام
0% (0 رای)
خدمات جانبی
0% (0 رای)
تمام آرا: 15