بازدید دکتر مهدی گلشنی عضور شورای عالی انقلاب فرهنگی از رصدخانه تفت مورخ 95/8/5