بازدید دانش آموزان دبستان و پیش دبستانی دخترانه و پسرانه تجلی دانش از رصدخانه تفت مورخ 95/10/18