سرتیتر خبرها

25 مهر

رصدخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت پس از چهار ماه استفاده آزمایشی، صبح روز پنجشنبه مورخ 1395/7/15 با حضور دکتر حمید میرزاده، آیت الله ناصری امام جمعه و مهند

20 شهریور

جناب آقای دکتر شیبانی اصل مدیر کل محترم دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و جمعی از مدیران و مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از رصدخا

09 خرداد

اعضا نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور ازبخش های مختلف "رصدخانه تفت "دردانشگاه آزاداسلامی واحد تفت بازدید نمودند.

01 خرداد

شب و حکایت زیبای آن یکی از سوژه های جذاب گردشگری است.

10 اردیبهشت

در هفته جهانی نجوم آسمان زیبای شهرمان را از منظر رصدخانه تفت بنگریم.